Polityka prywatności

Każdy Użytkownik korzystający z serwisu InfoGorzow.pl akceptuje zawarte na niniejszej stronie zasady Polityki prywatności. Przez korzystanie z serwisu rozumie się przeglądanie artykułów zamieszczonych na stronie, dodawanie własnych komentarzy do serwisu, wysyłkę wiadomości poprzez formularz kontaktowy. 

Właściciel serwisu InfoGorzow.pl nie udostępnia, nie sprzedaje żadnych zgromadzonych informacji o Użytkownikach innym osobom bądź instytucjom, chyba, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Przekazanie informacji o Użytkowniku może odbyć się na wniosek sądu, prokuratury, policji bądź innych organów prawa w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika serwisu.

Użytkownik, który nie zgadza się z postanowieniami Polityki prywatności powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

I. Dane osobowe

Użytkownik korzystający z serwisu może zostać poproszony o podanie informacji o sobie w odpowiednich formularzach. Najczęściej informacjami tymi są imię, nazwisko oraz adres e-mail pozwalające na wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego lub dodanie komentarzy pod artykułami.

II. Informacje reklamowe

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do rozsyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail na dane kontaktowe uzyskane od Użytkowników serwisu w postaci e-maili niekomercyjnych informujących o zmianach na stronie, promocjach na stronie, osobistych komentarzach, cyklicznych życzeniach. Wysyłane informacje mogą mieć również charakter komercyjny w postaci e-mail od sponsorów serwisu, którzy opłacili wysyłkę danej wiadomości do Użytkowników. Informacje komercyjne są kontrolowane przez właściciela serwisu pod względem objętości i zawartości. Informacje komercyjne wysyłane są sporadycznie, nie częściej niż raz, dwa razy w tygodniu.

III. Publiczne dane osobowe

Dane osobowe przy ofertach, a także informacje zamieszczane przez Użytkowników są dostępne dla wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu. Właściciel nie posiada metod na zabezpieczenie tych informacji przed prywatnymi osobami, firmami chcącymi wykorzystać te materiały do przesyłania nieokreślonych materiałów. Dlatego dane te nie podlegają Polityce prywatności.

IV. Cookies

1. Czym są pliki cookies

Ciasteczka (angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy

Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji.

3. Do czego używamy plików cookies

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym serwisie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO: 

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Mateusz Karczewski – e-mail: mail [nospam] infogorzow.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub b) RODO w celu wykonania czynności zmierzających do zapewnienia wykonania Usług przez administratora (korzystanie z formularza kontaktowego na stronie: infogorzow.pl/kontakt).
 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.
 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.