Jakość powietrza

Pomiary smogu

Indeks pyłu PM2.5 oraz PM10

μg/m3

PM2.5
Godzina Pomiar
PM10
Godzina Pomiar

źródło danych: GIOŚ

Legenda
μg/m3